ชื่อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ครั่ง มะละกอส้มตำแสนอร่อยแห่งที่ราบสูง
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ ไม้ผล
หน่วยงาน กองขยายพันธุ์พืช
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ มะละกอพันธุ์ครั่ง เกิดจากการนำพันธุ์จากบ้านคุยเชือก ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำมาปรับปรุงพันธุ์ใหม่ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองพันธุ์ในปี พ.ศ. 2549

340 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

7 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content