ชื่อเรื่อง ชี้เป้า!! แหล่งพืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
กลุ่ม/ฝ่าย -
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 07-06-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ เปรียบเทียบข้อดีของการนำพืชพันธุ์ดีมาปลูกและข้อเสียของการนำพืชไม่มีคุณภาพมาปลูก ตลอดจนแนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดี 10 แหล่งทั่วประเทศ

218 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

13 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content