ชื่อเรื่อง สปอตโรคใบด่างมันสำปะหลัง V04
ชื่อโครงการกิจกรรม
ประเภทสื่อ วิดิทัศน์ (5 นาทีขึนไป)
ผู้จัดทำ สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน
กลุ่ม/ฝ่าย
วันที่สร้างสื่อ
วันที่สื่อหมดอายุ
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ สปอตโรคใบด่างมันสำปะหลัง คู่ V04

8 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

1 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content