ชื่อเรื่อง เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ตัวช่วยเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ การจัดการศัตรูพืช
หน่วยงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 11-07-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ ปัจจุบัน มีการนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หลายอย่าง เช่น นำมาใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชและโรคพืช เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

473 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

25 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content