ชื่อเรื่อง เตรียมตัวปลูกและดูแลพืชผักอย่างไร ให้รอดในช่วงฤดูหนาว
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ อื่นๆ
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 11-07-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ การปลูกพืชผักในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ก็ต้องมีการวางแผนการผลิตให้ดี และให้ความสำคัญกับการเลือกชนิดพืชที่ปลูก รวมไปถึงการดูแลรักษา

165 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

6 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content