ชื่อเรื่อง เพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่น สร้างอาชีพให้ชุมชน
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ ไม้ดอกไม้ประดับ
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
กลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกล้วยไม้เขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 17 ชนิด ล้วนอยู่ในสกุล paphiopedilum spp. มีชื่อสามัญว่า Lady slipper orchid ชื่อไทยว่า “รองเท้านารี”

305 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

6 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content