Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2566
ประเภทสื่อ หนังสือ/เอกสาร
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ พืชหัว (มันสำปะหลัง มันแกว แห้ว ฯลฯ)
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว
วันที่สร้างสื่อ 28-02-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 28-02-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2566
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ คู่มือและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม ประกอบด้วย สภาพที่เหมาะสมกับการปลูก ฤดูปลูก การคัดเลือกและเตรียมพันธุ์ การเตรียมดิน ระยะปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

1958 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

508 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content