Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ชื่อเรื่อง ไขความลับแห้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ประจำปี 2566
ประเภทสื่อ หนังสือ/เอกสาร
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
หน่วยงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
วันที่สร้างสื่อ 14-03-2567
วันที่สื่อหมดอายุ 14-03-2569
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2566
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับเผยแพร่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ของอาชีพการผลิตแห้วที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน ควรค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์ เก็บรวบรวม เผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า

127 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

22 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content