ชื่อเรื่อง 7 เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝน
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
ประเภทสื่อ โมชันกราฟฟิก
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ พืชผัก
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
วันที่สร้างสื่อ 07-06-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 07-06-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ พืชผักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ำมากและความชื้นในอากาศสูง หากเกษตรกรวางแผนการผลิตและดูแลรักษาไม่ดีอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ จึงขอแนะนำ 7 เทคนิคในการปลูกและดูแลรักษาพืชผักที่เหมาะสมกับฤดูฝน ดังนี้

303 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

36 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content