ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ดอกเกลือ คืออะไร

ดอกเกลือมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ำในผืนนาเกลือ หากมีลมพัดมา ดอกเกลือจะลอยมาอยู่ตามขอบคันนา ดังนั้นชาวนาเกลือจึงต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อช้อนดอกเกลือขึ้น ก่อนที่แสงแดด และสายลมจะทำให้ดอกเกลือจมลงด้านล่าง ดอกเกลือที่เก็บได้จะมีความเค็มต่ำ ไอโอดีนสูง ผลึกมีสีขาวสะอาด มีแร่ธาตุต่างๆ อยู่มาก จึงมีคุณภาพสูง และสามารถนำมาประกอบอาหารแทนการใช้น้ำปลา เข้าเครื่องยา ใช้ล้างหน้าเด็กอ่อน ใช้ประกอบเครื่องประทินผิวและใช้ล้างแผล จึงเป็นที่ต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous จัดการการให้น้ำแก่ไม้ผลอย่างไร จึงเหมาะสมสำหรับช่วงแล้ง
Next น้ำจากทะเล กว่าจะมาเป็นเกลือที่บริโภคได้ ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
Table of Contents
Message us
Skip to content