ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการ/ โครงการภาครัฐ ติดต่อที่ไหน

สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตั้งแปลงปลูก

– ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง: กลุ่มทะเบียนเกษตรกร โทรศัพท์ 02-9551642, 02-9551640, 02-5614280          

– กรณีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว) สามารถแจ้งปลูก/ปรับปรุงกิจกรรมทางการเกษตรด้วยตนเองได้ที่ แอปพลิเคชั่น “Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” ใช้งานได้ทั้ง Play Store และ App Store

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous การสมัครเป็น Young Smart Farmer ติดต่อที่ไหน
Next ต้องการข้อมูลพื้นที่การผลิตพืช แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสถิติข้อมูลการปลูกพืชย้อนหลัง ทำอย่างไร
Table of Contents
Message us
Skip to content