ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการ/ โครงการภาครัฐ ติดต่อที่ไหน

สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตั้งแปลงปลูก

– ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง: กลุ่มทะเบียนเกษตรกร โทรศัพท์ 02-9551642, 02-9551640, 02-5614280          

– กรณีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว) สามารถแจ้งปลูก/ปรับปรุงกิจกรรมทางการเกษตรด้วยตนเองได้ที่ แอปพลิเคชั่น “Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” ใช้งานได้ทั้ง Play Store และ App Store

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous การสมัครเป็น Young Smart Farmer ติดต่อที่ไหน
Next ต้องการข้อมูลพื้นที่การผลิตพืช แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสถิติข้อมูลการปลูกพืชย้อนหลัง ทำอย่างไร
Table of Contents
Skip to content