ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

มีวิธีการการเตรียมดิน และการรักษาหน้าดินอย่างไร ก่อนปลูกพืชผัก

การเตรียมดิน หรือการเตรียมแปลงก่อนปลูกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนการปลูกพืช ควรทำการตากดิน เพื่อฆ่าเชื้อที่สะสมอยู่ในดิน และทำการขุดพลิกดินโดยขุดลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร หลังจากขุดพลิกแล้วต้องตากดินให้แห้งประมาณ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินและแมลงศัตรูที่อยู่ในดิน ซึ่งการเตรียมดินจะมีผลไปถึงการรักษาคุณสมบัติของดิน และความชื้นในดิน ทำให้ดินร่วนระบายนํ้าและอากาศได้ดี       

ส่วนการรักษาหน้าดินควรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เปลือกถั่ว แกลบ ชานอ้อย มาคลุมบริเวณโคนต้นพืชหรือแปลงปลูก เพื่อเก็บรักษาความชื้นในแปลงปลูก และช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของดิน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous ในช่วงฤดูหนาว ปลูกผักอะไรดี และเลือกพื้นที่ปลูกผักอย่างไร
Next อยากทราบเทคนิควิธีดูแลพืชผัก
Table of Contents
Message us
Skip to content