ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

หากต้องการเพิ่มแปลงปลูก หรือมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากที่เคยแจ้งไว้ แจ้งปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้หรือไม่

ไม่สามารถแจ้งได้ เพราะต้องแจ้งข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์และพื้นที่ปลูกกับสำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Tags:
Previous ลืมรหัสทะเบียนเกษตรกร ทำอย่างไร
Next เลือกระบบการให้น้ำแบบไหนดี ที่เหมาะสมกับช่วงแล้ง
Table of Contents
Message us
Skip to content