ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

อยากทราบเทคนิควิธีดูแลพืชผัก

การรดน้ำพืชผักที่ถูกต้อง

       พืชผักเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยแต่ต้องการสม่ำเสมอ และขาดน้ำไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรขาดน้ำ

          – ระวังอย่าให้น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้ผักเน่าตายได้ และต้องไม่น้อยเกินไปเพราะหากผักทานผลขาดน้ำทำให้ดอกร่วง และไม่ติดผล ดังนั้นจึงควรรดน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช

          – ควรรดน้ำในช่วงเช้าหรือเย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด

ช่วงเวลาของการใส่ปุ๋ยให้พืช

       การใส่ปุ๋ยจะใส่ช่วงเตรียมดิน และช่วงที่พืชเจริญเติบโต ดังนี้

          – ปุ๋ยรองพื้น จะใส่ในช่วงเตรียมดินหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก

          – ปุ๋ยบำรุงอาจเป็นปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวภาพ แต่ควรแบ่งใส่ โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้ว และใส่อีกครั้งหลังจาก ใส่ครั้งแรก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยให้โรยปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้น ห้ามโรยปุ๋ยชิดโคนต้นเพราะจะทำให้ผักตายได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้รดน้ำตาม

โรคและแมลงศัตรูของพืชผัก และการป้องกันและกำจัด

       แมลงศัตรูพืชผักที่สำคัญ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ำ เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น การป้องกันและกำจัดในเบื้องต้น ควรหมั่นรักษาความสะอาดในแปลงอยู่เสมอ เก็บผลผลิตที่เสียหายจากการถูกทำลายไปทิ้งให้ห่างไกลจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงศัตรูพืชต่อไปได้ หากต้องใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากข้างขวดอย่างเคร่งครัด

       ส่วนโรคพืชที่สำคัญ เช่น แอนแทรคโนส ราน้ำค้าง ราแป้ง ราสนิมขาว เน่าเละ และเน่าคอดิน เป็นต้น การป้องกันและกำจัดในเบื้องต้น ในขั้นตอนการเตรียมดินควรไถดินตากแดดจัดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน เพื่อทำลายโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน หากพบต้นที่เป็นโรคในแปลงให้รีบถอนออกแล้วนำไปทิ้งให้ไกลจากแปลงปลูก นอกจากนี้ การใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่นไตรโคเดอร์ม่า จะช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคพืชได้ หรือหากต้องใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากข้างขวดอย่างเคร่งครัด        เกษตรกรจะต้องหมั่นดูแลและสังเกตการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของพืชอยู่ตลอด หากพบว่าบางส่วน เช่น ยอด ใบ ลำต้น มีปัญหาต้องรีบหาทางรักษาพร้อมหาวิธีป้องกันทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าเดิม ทั้งนี้ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน (ถ่ายรูปหรือถอนต้นพืชที่มีปัญหาไปด้วย) ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือท่านได้

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous มีวิธีการการเตรียมดิน และการรักษาหน้าดินอย่างไร ก่อนปลูกพืชผัก
Next มีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องการติดต่อสอบถามหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ กทม. ติดต่อที่ไหน
Table of Contents
Message us
Skip to content