ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

เลือกระบบการให้น้ำแบบไหนดี ที่เหมาะสมกับช่วงแล้ง

       การให้น้ำพืชสามารถให้น้ำได้หลากหลายวิธี แต่ระบบการให้น้ำเฉพาะจุด จะเป็นระบบที่ประหยัดน้ำได้อย่างแท้จริง ทำให้สูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นได้น้อยมาก ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ โดยเราสามารถเลือกระบบการให้น้ำที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

       – ระบบน้ำหยด เหมาะกับพืชไร่ – พืชผัก ที่มีการปลูกแถวชิด ปลูกเป็นแถวเป็นแนว

       – ระบบมินิสปริงเกลอร์ เหมาะกับพืชผักที่ปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน เช่น ผักกินใบ พืชไร่ที่มีระยะปลูกทั้งแถวชิดและแถวห่าง รวมทั้งไม้ผลที่มีระยะปลูก 5 เมตรขึ้นไป

– ไมโครสเปรย์และเจ็ท เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกไม่เกิน 4 เมตร

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous หากต้องการเพิ่มแปลงปลูก หรือมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากที่เคยแจ้งไว้ แจ้งปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้หรือไม่
Table of Contents
Message us
Skip to content