ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

เหตุใดจึงไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง

การให้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี จะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ซึ่งในช่วงแล้งมีน้ำน้อยอยู่แล้ว ยิ่งจะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้ แต่ถ้าจะใส่ปุ๋ย แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ รอบทรงพุ่มของต้นไม้ผล

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous เตรียมรับมือและป้องกันไฟไหม้สวนอย่างไร
Next ในช่วงหน้าแล้ง ควรปลูกพืชผักอะไรดี
Table of Contents
Message us
Skip to content