ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ในช่วงฤดูหนาว ปลูกผักอะไรดี และเลือกพื้นที่ปลูกผักอย่างไร

       พืชผักที่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาว ได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กุยช่าย ขึ้นฉ่าย แครอท กระเทียม หอมแดง มะเขือเทศ ถั่วลันเตา และพริกยักษ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พืชผัก เป็นพืชสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยทั่วไปแล้วพืชผักส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย จึงทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก

          ก่อนลงมือปลูกพืช นอกจากจะมีแหล่งปลูกที่เหมาะสมแล้ว ก็ยังต้องคำนึงเงื่อนไขสำคัญก่อนลงมือปลูก ดังนี้

          – ต้องมีตลาดรองรับ โดยอาจเริ่มสำรวจจากร้านค้าหรือตลาดแถวบ้านก่อน

          – ควรใช้แรงงานในครัวเรือน เพื่อจะช่วยประหยัดต้นทุน และให้การดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด แต่พืชบางชนิดอาจจำเป็นต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หากปลูกในปริมาณมาก เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว

          – ต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกตลอดอายุพืช

 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านประกอบการตัดสินใจก่อนลงมือปลูกพืช

การเลือกพื้นที่ปลูกผัก        ควรเลือกพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอต่อฤดูกาลเพาะปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ หากเป็นไปได้ควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อน หรือแหล่งที่มีการใช้สารเคมี เช่น แปลงข้างเคียงที่ใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตของเราได้ แต่หากไม่สามารถเลือกได้ และพื้นที่ข้างเคียงมีการใช้สารเคมี เราสามารถป้องกันได้โดยปลูกพืชเป็นแนวกันชน เช่น ตะไคร้ หญ้าแฝก กล้วย ไผ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือแหล่งองค์ความรู้ด้านงานส่งเสริมการเกษตร
Next มีวิธีการการเตรียมดิน และการรักษาหน้าดินอย่างไร ก่อนปลูกพืชผัก
Table of Contents
Message us
Skip to content