ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ในหน้าแล้ง ควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลหรือไม่

ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพราะการตัดแต่งกิ่งช่วยลดการระเหยน้ำหรือการคายน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง       

ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือมังคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous ในช่วงหน้าแล้ง ควรปลูกพืชผักอะไรดี
Table of Contents
Message us
Skip to content