สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โรคแอนแทรคโนสกล้วยไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เพลี้ยไก่แจ้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มวนลองกอง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ 13 ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2558 โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำ
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรคแอนแทรคโนสพริก
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หนอนกระทู้กล้า

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ต.ค.
  ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบทในโอกาสครบรอบวันส... อ่านแล้ว 1 คน
 • ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 30 คน
 • ๒๙
  ก.ย.
  ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภู... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๕
  ก.ย.
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด... อ่านแล้ว 55 คน
 • ๒๔
  ก.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของโครงการชุดแบบจำลองทางค... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๒๔
  ก.ย.
  แจ้งเตือนเกษตรกรระวังพ่อค้าขายปุ๋ยปลอมระบาด... อ่านแล้ว 8 คน
 • ก.ย.
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย... อ่านแล้ว 25 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ต.ค.
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติงาน กองส่งเสริม... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๘
  ก.ย.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเ... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๒๓
  ก.ย.
  โครงการสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๒๑
  ก.ย.
  การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2558... อ่านแล้ว 12 คน
 • ๑๔
  ก.ย.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบเครือข... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๑๔
  ก.ย.
  จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2559... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๑๔
  ก.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ม... อ่านแล้ว 17 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 78 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 169 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 60 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 140 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7675 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 327 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 143 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้ รับติดตามนิเทศงานโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและโครงการตามแผนชุมชนเพื่...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้ ประชุมเชิงบูรณาการสัญจรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาดำเนินโครงการตาม ระบบส่งเสริมการเกษตร ประชุมประจำเดือนสำนักงา...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันอังคารที่ 6 ตค. 58 เวลา 13.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยนายวรกาญจน์ ธรรมตาประชุมประจำเดือนคณะกร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายชัยพัทธ์ นวลดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมกำ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะผู้ดูแลสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุร...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้ดำเนินการปรับปรุงและขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้ประชุมบุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้ประชุม อกม. เดินหน้าขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ : อำเภอกะทู้เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการเกษตรประจำปี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางสาวคมคาย ผู้แส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเ...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางสาวประทุมพร ขอดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง