มีวิธีการ การเตรียมดินและการรักษาหน้าดินอย่างไร ก่อนปลูกพืชผัก« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on พฤษภาคม 24, 2023 10:56 am

การเตรียมดิน หรือการเตรียมแปลงก่อนปลูกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนการปลูกพืช ควรทำการตากดิน เพื่อฆ่าเชื้อที่สะสมอยู่ในดิน และทำการขุดพลิกดินโดยขุดลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร หลังจากขุดพลิกแล้วต้องตากดินให้แห้งประมาณ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินและแมลงศัตรูที่อยู่ในดิน ซึ่งการเตรียมดินจะมีผลไปถึงการรักษาคุณสมบัติของดิน และความชื้นในดิน ทำให้ดินร่วนระบายนํ้าและอากาศได้ดี

ส่วนการรักษาหน้าดินควรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เปลือกถั่ว แกลบ ชานอ้อย มาคลุมบริเวณโคนต้นพืชหรือแปลงปลูก เพื่อเก็บรักษาความชื้นในแปลงปลูก และช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของดิน

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On พฤษภาคม 24, 2023 10:52 am