ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ICE BSD City จังหวัดบันเติ้น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยงานจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก โดยภายในงานประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ทางธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content