ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook แล้วใช้ได้เลยไหม

ยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับรหัสทะเบียนเกษตรกรก่อนเท่านั้น ซึ่งในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook จะต้องใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร ที่อยู่หน้าแรกของสมุดเล่มเขียวที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Tags:
Previous ทำไมเกษตรกร จึงยังไม่ยอมหยุดเผา
Next ถ้าไม่เผา จะจัดการกับเศษวัสดุการเกษตรอย่างไรได้บ้าง
Table of Contents
Message us
Skip to content