จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

หากมีข้อซักถาม ข้อปรึกษา หรือข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจริยธรรม / นายภาสกร พันธุ์อยู่ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม โทร 0-2940-6035 หรือ 08-1912-5407

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content